Ngày 17/10/2023 Trường mầm non Họa Mi tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động thiết thực giúp cho các giáo viên nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tích cực áp dụng phương pháp thực hành giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, lựa chọn các hoạt động linh hoạt, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng trẻ mầm non tại đơn vị trường học; Tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội giao lưu học hỏi; chia sẻ chuyên môn với nhau thông qua sinh hoạt chuyên môn của các tổ.

Chính vì vậy theo kế hoạch của Nhà trường đề ra đề ra, ngày 17/10/2023 trường Mầm Non Họa Mi đã tổ chức 2 tiết dạy chuyên đề để các giáo viên trong trường tham dự và góp ý.

– Tổ Lá: Thực hiện chuyên đề về lĩnh vực phát triển thẩm mĩ với đề tài: “Tạo hình khuôn mặt cảm xúc” tại lớp Lá 1.

Hình ảnh: Tiết dạy chuyên đề của cô H Nguen Knul tại lớp Lá 1

Hình ảnh: Trẻ cắt, dán khuôn mặt cảm xúc tại lớp Lá 1

– Tổ Chồi Mầm: Thực hiện chuyên đề về lĩnh vực phát triển nhận thức với đề tài: “ Xác định vị trí trên – dưới trước – sau của bản thân” tại lớp Chồi 2.

Hình ảnh: Tiết dạy chuyên đề của cô Hồ Thị Ngọc Hiền tại lớp Chồi 2

Hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi tiết chuyên đề tại lớp Chồi 2

Hai tiết chuyên đề trên đã diễn ra nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Tất cả Ban giám hiệu, giáo viên tham gia đầy đủ, thảo luận, tích cực, chủ động chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp về các hoạt động chuyên môn.

                                                                                              Tin bài: Minh Lành